o mnie - Stefan Jerzy Siudalski

 Statystyki
Przejdź do treści

o mnie

Stefan Jerzy Siudalski

Urodziłem się w 1947 roku w Kłodzku. Następnie mieszkałem w Świdnicy, Siedlcach, Rębkowie i w końcu od 1958 roku zamieszkałem w Warszawie. Chodziłem do szkoły podstawowej nr 126 na ulicy Otwockiej na Szmulkach.

W 1966 roku zdałem maturę w Technikum Łączności nr  1 w Warszawie i uzyskałem tytuł technik elektronik ze specjalnością radio-telewizja.Pracowałem w Instytucie Tele i Radiotechnicznym na Ratuszowej. Zajmowałem się tam ultra-wysokimi próżniami /10 do minus 13 Tr/ czyli próżniowymi napylarkami.
Produkowano tam układy hybrydowe czyli częściowo napylane na szklanych płytkach układy elektroniczne do których dolutowywano np miniaturowe tranzystory lub kondensatory. To były prapoczątki układów scalonych.
Udało mi się zachować jedną z wybrakowanych płytek szklanych z napylonymi obwodami, opornikami i miejscami do których przylutowywano! tranzystory i kondensatory.
Od 1970 roku pracowałem w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk najpierw w pracowni wytwarzania impulsowych pól magnetycznych a następnie byłem kierownikiem pracowni projektowania i produkcji aparatury naukowej.
Po 1983 roku zajmowałem się wieloma dziedzinami łącznie z pszczelarstwem, rolnictwem, poszukiwaniem pokładów wody, byłem przez kilka lat naczelnym redaktorem pisma "Ochrona mienia", dziennikarzem, ekspertem od spraw ochrony, wykładowcą w dziedzinie technicznej ochrony mienia, przez 27 lat byłem biegłym sądowym.

Mam w swoim dorobku:

  • ponad 380 artykułów dotyczących ochrony mienia,
  • ponad 35 artykułów i dwie książki dotyczące metod poszukiwania wody, studni, podnośników wody itd publikowanych w Polsce i na Ukrainie,
  • po kilkadziesiąt artykułów na tematy związane z historią, bronią, pszczelarstwem oraz metodę podgrzewania rodzin pszczelich,
  • wydanych jest czternaście książek mojego autorstwa - najnowsza to "Nowoczesna gospodarka pasieczna podgrzewanie rodzin pszczelich" sprzedawana jako PDF gdyż nie mogłem znaleźć wydawcy i książka która zajęła mi 16 lat na zbieranie materiałów czyli  " Duża historia małej wsi - Rębków i okolica"
  • Poradnik dla studentów "Ochrona osób i mienia" Ryszard Radziejewski, Stefan Siudalski - Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 2013 rok, Książkę można kupić w zakresie cen od 36 do ok 50 zł przez internet np w Księgarni Ekonomicznej i  w kilku innych miejscach

Spis treści podręcznika - omówienie najważniejszych norm dotyczących branży security - aktualne - czerwiec 2013

- a na szkoleniach wykorzystywane było ponad 15 moich broszur.
- uzyskałem kilka patentów z dziedziny elektroniki - mogłem ich złożyć dużo więcej ale...warto przeczytać co się stało po złożeniu pierwszych wniosków patentowych,
- nagrodę ministra za współudział w tworzeniu i wykorzystywaniu aparatury do wytwarzania impulsowych pól magnetycznych /do 1 MGs/,
- autorską metodę określania zagrożeń i doboru zabezpieczeń obiektów z podziałem na domy, mieszkania oraz sklepu, hurtownie, magazyny,
- opracowanie metody profilowania przestępcy na podstawie metody przełamania zabezpieczeń,
Przez ponad 27 lat byłem na liście biegłych sądowych z dziedziny zabezpieczeń. Pierwsze piętnaście lat, czyli trzy kadencje, byłem biegłym z dziedziny "Systemy Alarmowe". Ostatnio -  trzecią kadencję byłem biegłym z dziedziny "Ochrona osób i mienia".
Jest to jak widać rozszerzenie zakresu ponieważ nie tylko systemy alarmowe mogłem oceniać ale także interwencję, zabezpieczenia mechaniczne, telewizję przemysłową, systemy kontroli dostępu czyli całość składników systemów ochrony.

Jednak  we wrześniu 2015 roku ze względu na pogłębiające się niekorzystne zmiany w wymiarze sprawiedliwości zrezygnowałem z bycia biegłym.

Dziś
Z mojego otoczenia wyjechało na stałe za granice ponad 50 osób. Wyjechali i nie wrócą. Tęsknią ale nie wrócą.
Wyżej cenią sobie stabilność teraźniejszości i przewidywalność przyszłości.
To jest wielka strata dla Polski ... i dla mnie też. Nie siądziemy razem do brydża, nie wymienimy się doświadczeniami jak sobie w Polsce układać życie, nasze dzieci ani wnuki nie będą się razem bawiły a później wzajemnie wspomagały.
Tak naprawdę musiałem od nowa krąg znajomych układać.
To źle rokuje i dla mnie i dla mojej rodziny i dla Polski.

Na dziś to moje mieszkanie jest w Hiszpanii.. do Polski przyjeżdżam na wakacje.

Wróć do spisu treści